Forretningsbetingelser

 

Tak for din bestiling på JaTakPortalen. Herunder har vi for en god ordens skyld opridset de generelle betingelser.

 

1. Generelt
Alle bestillinger foretages hos JaTakPortalen er ligeledes underlagt den enkelte butik's forretningsbetingelser. Disse kan forefindes på butikkens hjemmeside eller ved direkte henvendelse til butikken. Hvor der er uoverensstemmelse mellem forretningsbetingelserne er det butikkens forretningsbetingelser der er gældende.

2. Bestilling hos JaTakPortalen

Bestillingen som foretages er for JaTakPortalen irrelevant. Den bindende købsaftale foregår mellem kunden og den butik som benytter JaTakPortalen. JaTakPortalen skal altså udelukkende anses som værende formidler mellem parterne.

Såfremt der er koblet en betalingsgateway på den enkelte butik's produkter, er denne ligeledes administreret og ejet af butikken, derfor skal spørgsmål om betaling mm. henvendes til den enkelte butik.

 

3. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: • valutaændringer • force majeure • leveringssvigt • afgiftsændringer • udsolgte varer og trykfejl

 

4. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

 

5. Levering
Levering er for JaTakPortalen uvedkommende. Vi henviser derfor til butikkens egne forretningsbetingelser.


 

6. Afbestillinger
Ønskes en bestilling annulleret skal dette foregå direkte til den enkelte butik og er for JaTakPortalen uvedkommende
 

7. Er De i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler JaTakPortalen, at De retter henvendelse til den enkelte butik.

 

8. Fortrydelsesret
JaTakPortalen håndterer udelukkende formidlingen mellem sælger og køber, derfor er fortrydelsesretten underlagt den enkelte butik's betingelser.

 

9. Betaling

Ved bestilling af kursus trækkes pengene først ved afholdelse, dog ikke senere end 30 dage fra at tilbuddet er accepteret

 

Ekstern persondatapolitik

 

 

GENEREL INFORMATION

 

Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at JaTakPortalen behandler personoplysninger om dig. Behandlingen sker med godkendelse fra den dataansvarlige som sælger produkter og tjenesteydelser på JaTakPortalen. Den dataansvarliges kontaktoplysninger fremgår nedenunder i afsnittet "Dine rettigheder".

 

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personoplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

 

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Ved gennemlæsning af denne persondatapolitik, vil du blive oplyst om følgende forhold:

 

 1. Hvilke oplysninger som behandles
 2. Hvilken behandling som finder sted
 3. Hvor længe behandlingen finder sted
 4. Hvilke rettigheder du har som registreret
 5. Hvem du kan rette henvendelse til hos JaTakPortalen
 6. Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

 

PERSONOPLYSNINGER

 

JaTakPortalen behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din bestilling af produkter og tjenesteydelser. I forbindelse med din bestilling, vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at afgive navn og kontaktoplysninger. Formålet med indhentelsen er at effektuere afhentning/levering i relation til opfyldelsen af din bestilling.

 

Din email-adresse indhentes for at vi kan sende bestillings- og/eller ordre-bekræftelser samt for at sikre at den dataansvarlige kan kontakte dig ved tilbagekaldelse af varer eller ved problemer med din bestilling.

 

Dit telefonnummer indhentes for at vi kan sende eventuelle vouchers samt ved behov for haste-kontakt mellem den dataansvarlige og dig som køber - eksempelvis ved tilbagekaldelse af varer.

 

Ved ordrer til levering vil du også blive bedt om at udfylde din adresse for at den dataansvarlige kan levere din vare.

 

Hvis den dataansvarlige tager imod online-betaling vil du blive bedt om at betale online i forbindelse med dit køb. Hvis betalingen foregår ved afhentning/levering gemmer vi naturligvis ikke dine betalingsoplysninger.

 

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder mv.

 

Ordrer hvor der er forbundet online-betaling, gemmes ordre-data i 5 år på JaTakPortalen, for at kunne dokumentere købet jævnfør bogføringsloven.

 

Ordrer hvor der ikke er online-betaling forbundet, gemmes ordre-data i 30 dage efter afleveringsdato på JaTakPortalen.

 

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse eventuelt vil blive lagret i den dataansvarliges økonomi- og ordresystem med henblik på kvalitetsstyring og kundeservice, herunder reklamationer, reparationer og genbestillinger.

 

Virksomhedens hjemmesider anvender cookies, som registrerer IP-adresse, søgehistorik og lignende med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærdsmæssige mønstre til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies. Der henvises til cookiepolitikken på hjemmesiden.

 

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 

SOCIALE MEDIER

 

I forbindelse med dit besøg på Virksomhedens sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn mm), bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, fordi det sociale medie lagrer cookies på din computer/tablet/smartphone mm.

 

Personlysningerne bruges af det sociale medie til at optimere reklamering/annoncering overfor dig samt analyse og statistik for Virksomheden, ligesom det sociale medie videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere.

 

Personoplysningerne indhentes uanset, om du har en profil på det sociale medie. Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv sletter cookies. Virksomheden har ikke indflydelse på de sociale mediers cookies-politik, som er ensidigt udarbejdet af det sociale medie.

 

Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Virksomheden til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Virksomheden modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

 

Du kan altid læse Virksomhedens cookies-politik, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

DINE RETTIGHEDER

 

I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse til JaTakPortalen have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 

 1. Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
 2. Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
 3. Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
 4. Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
 5. Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

JaTakPortalen

CVR.

 

KLAGE

 

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet                                                                                                                              

 

Borgergade 28, 5                                                                                                                        

1300 København K                                                                                                              

Tlf.nr.: 33193200                                                                                        

E-mail: dt@datatilsynet.dk